Geldiniz-Bonus Keno

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar?

Bonus turlu ve Jackpot’lu Bonus Keno’ya ho? geldiniz!

Bonus Keno’nun amac?, oyunda seçilen 20 numaradan 2-10 aras? numaray? seçebilmektir. Klasik keno turunda kazanaca??n?z miktar, kaç tane say? seçti?inize, TUTAN say?s?na ve yat?rd???n?z miktara ba?l?d?r. Kazanmak için gereken en az tutan numara say?s?, kaç tane numara seçti?inize ba?l?d?r.

Oyunda ayn? zamanda, 5 joker kazan?ld???nda verilen bir bonus (ücretsiz) tur da bulunmaktad?r. Toplanan joker say?s?, oyunun sol üst kö?esinde gösterilmektedir. Bonus turlarda kazan?lan?n iki kat? ödenir (jackpot kazanmalar? hariç). Bonus turu s?ras?ndaki bahis miktar?, ilk jokeri ve be?inci jokeri ald???n?z turlar aras?nda oynad???n?z en dü?ük bahis tutarl? turdaki miktara e?ittir.

Ayn? zamanda çekilen numaralar Jackpot sembolünü (J ?eklinde 10 kare) ortaya ç?kartt???nda da artan jackpotu kazanma ?ans?na sahip olursunuz. Jackpot miktar?, sa? üst kö?ede gösterilir ve sürekli olarak güncellenir. Kazan?lan jackpot miktar?, oynanan bahse ba?l?d?r. Her bahis seviyesi için jackpot miktar?n?n a?a??daki %’lerini al?rs?n?z:

Keno ya da bonus turu oynamak için:

 • Daha önce bir tur oynad?ysan?z keno karelerini silmek için S?L‘i t?klat?n.
 • Bahis de?eri ok tu?lar?n? kullanarak bahis miktar?n? seçin.
 • A?a??da aç?klananlar gibi 2 – 10 ya da numara seçin:
 • elle numara seçerek
 • OTO. SEÇ‘i t?klatarak rasgele say?lar seçerek
 • Geçmi? tablosunda bir önceki turu seçerek.

Ödeme tablosu, bahis ve seçilen numaralara göre olaso kazançlar? gösterecek ?ekilde güncellenir.

 • BA?LA ya da 5 OYUN ya da 10 OYUN’u t?klat?n.Her turda 80 numaran?n 20 tanesi rasgele biçimde çekilir. Çekilen numaralar, tutan ve tutmayan numaralar? ve oyun turundaki bonus jokerleri gösterecek ?ekilde numaral? karelerde görüntülenir.

  Bonus turu oynamak için:

  • Numaralar? seçin ve say? çekili?ine geçmek için BA?LA’y? t?klat?n.

  Keno Legend