Hangi bahis ?irketleri, bahis borsalar? ve bahisçiler daha iyidir?

Bahis ?irketleri, bahisçiler ve bahis borsalar? aras?nda büyük bir fark vard?r.

?yi bir bahisçi veya iyi bir bahis ?irketi ?unlarla öne ç?kar:

 • Yüksek bahisler – bizim için bir zorunluluktur
 • Ödeme alternatifi olarak Moneybookers sahibi olmak
 • Oynamadan önce bir ki?inin ne kadar çok bahis oynayabildi?ini göstermek
 • AB s?n?rlar? içerisinde ikamet etmek, böylece kazançlar vergisiz olur
 • Çevrimiçi Bahis Oyunu bulucudaki bahisçiler aras?nda bulunmak
 • Bahislerinin arkas?nda duracaklar – bahsin kabulü ekranda görünür, bahsimizi onurland?rmal?y?z
 • ?ptal i?lemleri kaybettiklerinde yap?lmayacak
 • Büyük bahisleri kabul edecek (her ?ey aç?k olmal?)
 • Bahse son veren kazananlara kötü davran?lmayacak
 • Para yat?rma ücreti olmayacak
 • Bahis oranlar?na bir limitkoyacak(maksimum bahis toplam?) oyuncuya de?il – bütün oyuncular için ayn? olacak
 • Bahsi ekranda kabul edecek, bekleme süresi olmayacak
 • Kazançlar? ödemek için hiçbir ücret al?nmayacak
 • 48 saat içinde kazançlar?n ödemesi yap?lacak
 • Ondal?k bahis oranlar? olacak

 

Bahisçiler ve bahis ?irketleri içerisinde neredeyse hiçbiri. Büyük numaraya bahis oynad???m AB’deki gerçek bahisçiler yaln?zca 4 tane ve onlar da kendi s?n?flar?nda hizmet veriyor:

Ladbrokes

Centrebet

Expekt

Bet24

Iasbet ve Canbet daha iyi bir s?n?fa dahil ancak hafta yaln?zca 1 bahis oran? var bu nedenle daha sonras? için beklemek en iyisi. Bundan sonras?nda orta tabaka geliyor: Bahisçilere yaln?zca Kaybedenler girebilir.

 

Kumar borsalar? (bahis borsalar?) tamamen fakl? bir konudur. Bir bahis borsas?nda, oyuncular birbirlerine kar?? oynarlar – Ayr?ca bir bahisçi olmak için oynayabilir ve ba?kalar?n? oyuna davet edebilirsiniz. Ço?u ki?i bunu yapar; buna Laya denir (ya da Teklif, ?ddia, Kar?? oynamak – aman çocuklar birçok ad? var).

Kumar borsalar? kazançlar?n üzerinden bir komisyon al?rlar (yaln?zca kazançlardan, birinin geri çekti?i toplam bahisten de?il). Genellikler %5 olmak üzere, biri ne kadar fazla bahis oynarsa o kadar az öder. Bir bahis borsas?nda, belirli bahis oranlar?na oynamak için ne kadar paran?n kullan?labilir oldu?u görülebilir.

Bu, asl?nda komisyon dü?ürüldükçe bahis oranlar?n?n da a?a??ya çekildi?i anlam?na geliyor. %5’lik komisyonla oran? 3 olan bahis asl?nda 2,90’d?r. Gerçek bahis oranlar?n? Buradan hesaplayabilirsiniz.

Daha sonra komisyonlardan daha fazla kazanmalar? aç?s?ndan bahis borsalar? kazananlara benzer. Hepsi kazananlar? oyalayan ve limitlerini azaltan bahisçilerle olandan oldukça farkl? bir ?ey.

 

Betsson, (oynamak için halihaz?rda çok paras? olan)

Betdaq, (en iyi navigasyon, web sitelerini bir dahi olu?turdu).

Betfair, çok ama çok iyi navigasyon.

O halde uzun vadede eklemeniz gereken bir bahis borsas? var. Betfair. Kendine kendini tebrik eden, kendinden emin ve küstah. Onlar hep böyle olmay? seviyor, bu onlar?n politikas?. Çünkü Betfair en büyü?ü ve en güzeli, bahis borsas?n? onlar icat etti ve onlar?n bahis borsas?nda çok daha fazla anapara var ve maç?n ard?ndan kazan?lan para kullan?labilir hale gelsin diye h?zl? bir ?ekilde ayarl?yorlar. Benim için bir bahsi iptal eden ya da bir ödeme kaybeden tek bahis borsas?. Küstah bir tav?r ve kötü hizmet dü?ünün bu yüzden deneyin ve kaç?n?n.

Bir ba?kas?n?n size bir bahis borsas? olarak Betdaq’? tavsiye etmesi mümkün. Yüksek komisyon, %5. Oynamak için halihaz?rda çok fazla paras? var ancak Betsson‘?n da var. Betdaq sinir bozucu bir ?ekilde yava? i?liyor. Ayn? site bir ba?ka “skin”le (arabirim görüntüsü) de bulunmakta, gezinmenin daha kolay oldu?u ve daha çok h?zlanan bir yüzü. ?kisinde de ayn? para var. Daha h?zl? olan sürümün ad? BetBull ve daha iyi. Size tavsiyem gitti?i yere kadar onsuz idare etmenizdir; Betsson’?n bir çok iyi bahis oran? var.

Büyük miktarlara ula?t???n?zda, Betfair’de de oynama ihtiyac? duyacaks?n?z. Betfair olmadan ba?lay?n ve deneyin ancak onlardan kaç?n?n. Daha iyi bahis borsalar? var ve bunlar en iyisi. Mansion en dü?ük komisyona sahip ancak orada oynamad???m için haklar?nda hiçbir ?ey bilmiyorum.

No related posts.