Loto – paray? kim kazanacak ve oynayarak bir milyoner olacak?

Piyangolar salt ?ans oyunu ve kimin kazanaca??n? etkilemek mümkün de?il. Loto istatistiklerine ve önceki loto sonuçlar?na sahip olsan?z bile bir kazanc?n serisini hesaplayamazs?n?z.

Lotoda kazanma ve varl?kl? bir milyoner olma ?ans? matematiksel olarak çok küçük. Lotoda para kazanma (h?zl? para) veya para elde etme diye bir ?ey yoktur. Piyango serilerinde kimin zengin olaca??na salt ?ans karar verir.

Lotoda kazanma ?ans? elde etmek için, ki?inin bir bilet almas? gerekmektedir. Kazanma ?ans?n?n art?rman?n tek ihtimali daha çok daha fazla piyango serisine oynamak. Birinin bir loto serisi yerine iki loto serisi olmas? kazanma ?ans?n? ikiye katlar.

Ayr?ca do?ru lotoyu seçmek durumundas?n?z. Ço?u devletin lotosu yanl?? lotodur.

Bunun yerine birinin, ?nternet arac?l???yla ki?isel olarak oynayabilece?i Avrupa lotosunu tercih etmeli. Asla üçüncü bir ?ah?s arac?l???yla oynamay?n- kazan?p bir milyoner olursan?z, üçüncü ?ahs?n sizin paran?z? alma riski çok yüksek. ABD’de böyle bir ?ey oldu?unda polise bile gidemezsiniz, kurallar böyle.

Lotonun da AB/AET s?n?rlar? içerisinde olmas? gerekiyor ki kazançlar?n?z vergiden muaf olsun. Ben her hafta Liechtenstein Lotto’sunda bir seri kupon (ve bazen fazladan birkaç seri kupon daha) oynar?m.

Garantili Jackpot her zaman 15 milyon EURO’nun üzerinde (birkaç tanesinin ayn? anda kazanmas? durumunda Lloyds’da güvenceleri var) ve prim say?s? içermeyen ayn? seri kupon yakla??k 200000 EURO kazan?r. Loto kazançlar? vergiden muaft?r. %60’? yeniden oyunculara gider, %45 veren birçok lotoyla bunu kar??la?t?r?n.

Dahas?, Liechtenstein Lotto K?z?l Haç’a destek veriyor, böylelikle birileri her oynad???nda iyi bir olaya destek veriyor. Golotto her Cuma günü çekili?i yap?lan haftal?k bir lotodur. ?nternet arac?l???yla kendi sitelerinde loto sonuçlar?n? görmek mümkün. Loto çekili?i canl? olarak gösteriliyor ama yine de bütün loto çekili?leri ar?ivlendi?i için daha sonra da görülebilir.

Liechtenstein Lotto’da ki?i loto sistemi de oynayabilir. Sadece Daha Fazla Oynama Seçene?i’ni (More ways to Play) t?klay?n. Sistem otomatik olu?turuluyor, denemek isterseniz, 7 seri oynaman?z? öneririm. Daha sonra üzerinde oynanm?? loto sistemiyle bir Çarkl? Bilet al?rs?n?z. Kendi loto program?n?z? ya da manuel loto sistemi almaktan kaç?n?n.

K?saca, loto sistemi oynayarak kazand???n?z paray? garanti etmek, para elde etmek ya da h?zl? para kazanmak mümkün de?il. Loto salt ?ans oyunu ve kazanma ?ans? çok küçük (bu yüzden kimse daha büyük miktarlarda oynamaz). Bu nedenle jackpotlar müthi?tir.

Birileri kazan?r, tamamen ?ans yoluyla, ve oynayan herkesin e?it ?ans? vard?r. Bu siz ya da ben ya da herhangi ba?ka biri de olabilir. Spor bahislerin yar? zamanl? bir profesyonelim ve bahis oranlar?n?n ne oldu?unu biliyorum – ve yine de loto da oynuyorum. ?ans? yakalamak için haftada bir seri kupona de?er.

O halde beni örnek al?n, talihe bir ?ans verin ve Liechtenstein Lotto’da haftada bir kez bir seri oynay?n.

Bol ?anslar ve varl?kl? bir milyoner olman?z dile?iyle.

No related posts.